top of page
EMDR Bölgesi Logosu

Terapötik Müdahaleler Yetişkinlerde Beyin Fonksiyonunu Etkiler ve Travma Sonrası Büyümeyi Destekler

Yazan: Pierce, ZP, Johnson, ER, Kim, IA, Lear, BE, Mast, AM ve Black, JM (2023)

Düzenleyen: EMDR-Zone Editör Ekibi

İçerik Uyarısı: Siz veya sevdiğiniz birisinin intihar düşüncesi varsa 898 numaralı telefondan 988 İntihar ve Kriz Yaşam Hattı ile iletişime geçmenizi lütfen unutmayın. Ücretsiz, özel destek 7/24 mevcuttur. Daha acil kaynaklar için lütfen Şimdi Yardım Alın sayfamıza da bakın.

EMDR, diğer müdahalelerden daha iyi performans göstererek, gelişmiş beyin fonksiyonu ile travma sonrası büyüme arasındaki en güçlü bağlantıyı gösterdi.

EMDR ile travmayı büyümeye dönüştürün.

Travma Sonrası Büyümeye (PTG) Giriş ve Önemi

Travma Sonrası Büyüme (PTG), bireylerin derin travmatik stres yaşadıktan sonra geçirdiği dönüştürücü bir süreçtir. Zorluklardan sonra toparlanmayla ilgili olan dirençliliğin aksine, TSG kişinin travmadan sonra kendine, başkalarına ve dünyaya ilişkin algısını yeniden inşa etmesini içerir. Bu kavram, klinisyenlere, araştırmacılara ve hayatta kalanlara, travma sonrası stres bozukluğunun (TSSB) pençesinden yaşamı geri kazanma konusunda yeni bir bakış açısı sağladı. TSG ile ilgili mevcut araştırmalar öncelikle çeşitli klinik bağlamlardaki teorik yapısına ve kronik hastalıklar sırasındaki işleyişine odaklanmıştır.

PTG'nin Arkasındaki Sinirbilim

Sinirbilimdeki son çalışmalar, TSG olgusunda yer alan anahtar beyin alanlarını tanımlamayı amaçlamıştır. Sol dorsolateral prefrontal korteks (L dlPFC) ve sol/sağ anterior singulat korteks (L/R ACC) gibi bölgeler, sırasıyla sıkıntı verici duygulanımı düzenleme ve düşünce ve duyguları sentezlemedeki rolleri nedeniyle vurgulanmıştır. Sol precuneus'un ayrıca hayatta kalanların travma anılarını etkili bir şekilde yeniden kodlamasına ve travma tetikleyicilerinin hassasiyetini azaltmasına yardımcı olma konusunda çok önemli olduğu belirlendi.

Terapötik Müdahaleler ve Beyin Fonksiyonları Üzerindeki Etkileri

Makale, TSSB için önde gelen üç psikoterapiye odaklanıyor: bilişsel işlemleme terapisi (CPT), göz hareketi duyarsızlaştırma ve yeniden işleme (EMDR) ve uzun süreli maruz kalma (PE). Bu tedavilerin TSG ve beyin fonksiyonu üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Araştırma, bu tedaviler genelinde TSG'nin sinirsel temelleri hakkındaki bilgiyi ilerletmeyi, bunların etkinliğine dair içgörü sağlamayı ve travma bilgili bakımda TSG'nin önemini tanıtmayı amaçladı.

Sistematik İnceleme Metodolojisi