top of page
EMDR Bölgesi Logosu

EMDR Terapisine Nörobiyolojik Yanıt farklı Psikolojik Travmaları Olan Danışanlarda

Yazan: Pagani, M., Di Lorenzo, G., Monaco, L., Daverio, A., Giannoudas, I., La Porta, P., ... ve Siracusano, A. (2015).

Düzenleyen: EMDR-Zone Editör Ekibi

İçerik Uyarısı: Siz veya sevdiğiniz birisinin intihar düşüncesi varsa 898 numaralı telefondan 988 İntihar ve Kriz Yaşam Hattı ile iletişime geçmenizi lütfen unutmayın. Ücretsiz, özel destek 7/24 mevcuttur. Daha acil kaynaklar için lütfen Şimdi Yardım Alın sayfamıza da bakın.

Kortikal aktivasyon değişiklikleri ve önemli puan düşüşleri, EMDR'nin çoğu danışan için semptomların azaltılmasında etkili olduğunu göstermektedir.

Travmayla mı mücadele ediyorsunuz? EMDR kalıcı refahı amaçlamaktadır.

Giriş ve Arkaplan

Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) terapisi, psikolojik travmaların sonuçlarıyla boğuşan bireyler için çok önemli bir müdahale olarak ortaya çıkmıştır. Travmanın ve bunun ardından gelen travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) gibi bozuklukların küresel yaygınlığı, etkili tedavi yöntemlerinin araştırılmasını gerektirmiştir. Duyguların işlenmesinden sorumlu olan limbik sistemin TSSB hastalarında önemli değişiklikler geçirdiği tanımlanırken, EMDR, TSSB için kanıta dayalı bir tedavi olarak kabul edilmektedir ve sürekli semptom azalmaları açısından sıklıkla farmakoterapiden daha iyi performans göstermektedir.

Yöntemler ve Malzemeler

Araştırma tasarımı, psikolojik travma yaşayan 40 müşteriyi kapsayan titiz bir çalışmaydı. Bu katılımcılar travmatik deneyimlerinin niteliğine göre iki farklı gruba ayrıldı. Bir grup çeşitli travmalar geçirmiş bireylerden, diğeri ise deprem gibi belirli bir travmatik olay yaşamış kişilerden oluşuyordu. Çalışmada, EMDR seansları sırasında kortikal aktivasyon değişikliklerini titizlikle karşılaştırmak ve analiz etmek için EEG (elektroensefalografi) kullanıldı. Kapsamlı amaç, psikoterapinin çeşitli travmatik deneyimlere maruz kalan danışanlar üzerindeki nörobiyolojik etkilerini derinlemesine araştırmak ve terapi sırasındaki nöronal aktivite dinamiklerini aydınlatmaktı.

EMDR Mekanizması

EMDR terapisi, öykü almayla başlayan ve yeniden değerlendirmeyle sonuçlanan sekiz ayrı aşamayı kapsayan çok yönlü bir yaklaşımdır. Terapi sırasında danışanlardan rahatsız edici görüntüleri hatırlamaları istenirken aynı zamanda yan yana göz hareketleri gibi iki taraflı duyusal girdiler de alınır. EMDR'nin temel amacı travmatik olaylarla ilgili geçmiş, şimdiki ve gelecekteki potansiyel sorunları bütünsel olarak ele almak ve yeniden işlemektir. Bu travmatik anılar duyarsızlaştırılıp yeniden işlendiğinde, travma sonrası semptomlarda belirgin bir iyileşme olur ve bu da zihinsel sağlığın artmasına yol açar.

Nörobiyolojik Bulgular