top of page
EMDR Bölgesi Logosu

Tekrarlayan Depresyonda Yardımcı Tedavi Olarak EMDR ve BDT'nin Karşılaştırılması

Yazan: Ostacoli, L., Carletto, S., Cavallo, M., Baldomir-Gago, P., Di Lorenzo, G., Fernandez, I., ... & Hofmann, A. (2018).

Düzenleyen: EMDR-Zone Editör Ekibi

İçerik Uyarısı: Siz veya sevdiğiniz birisinin intihar düşüncesi varsa 898 numaralı telefondan 988 İntihar ve Kriz Yaşam Hattı ile iletişime geçmenizi lütfen unutmayın. Ücretsiz, özel destek 7/24 mevcuttur. Daha acil kaynaklar için lütfen Şimdi Yardım Alın sayfamıza da bakın.

EMDR, müdahale sonunda %71'e karşı %48,7 ve 6 aylık takipte %54,8'e karşı %42,9 ile semptomların azaltılmasında BDT'den daha iyi performans gösterdi.

EMDR ile depresyona anında ve kalıcı bir çözüm bulun.

Giriş ve Arkaplan

Depresyon, dünya çapında 300 milyondan fazla kişiyi etkileyen yaygın bir zihinsel sağlık sorunudur. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından küresel engelliliğin temel nedeni olarak kabul edilen depresyonun bireyler ve topluluklar üzerindeki etkisi abartılamaz. Bu durum yalnızca bireylerin duygusal refahını etkilemekle kalmaz, aynı zamanda önemli sosyo-ekonomik sonuçlara da sahiptir. Çeşitli tedaviler mevcut olsa da bunların etkinlikleri farklılık gösterir ve yeterince yanıt vermeyen hastaların önemli bir kısmı kalır. Ayrıca, olumsuz çocukluk deneyimleri (ACE'ler) ile tekrarlayan depresif bozukluklar arasındaki karmaşık ilişki giderek daha fazla kabul görüyor ve bu da travma odaklı müdahalelerin daha hedefe yönelik bir yaklaşım sunabileceğini gösteriyor.

Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırmanın Yeniden İşlemesinin (EMDR) Rolü

1980'lerin sonlarında geliştirilen EMDR, başlangıçta travmatik anıları ele almayı amaçlıyordu. Yıllar geçtikçe uygulaması genişledi ve artık travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) için ampirik olarak desteklenen bir tedavi yöntemi haline geldi. EMDR'nin temelindeki prensip Uyarlanabilir Bilgi İşleme (AIP) modelidir. Bu model, sıkıntı verici olayların yeterince işlenmediğinde işlevsiz bir şekilde depolandığını ve çeşitli psikolojik bozukluklara yol açtığını öne sürmektedir. EMDR, bu anıların yeniden işlenmesini kolaylaştırarak tekrarlayan depresyonun tedavisinde potansiyel olarak devrim niteliğinde bir yaklaşım haline geliyor.

Depresyon için EMDR ve Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Karşılaştırması

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) uzun zamandır depresyon tedavisinde bir temel taşı olmuştur. Bununla birlikte, gelişen anlayış ve metodolojilerle birlikte çalışma, özellikle tekrarlayan depresyon bağlamında EMDR'nin BDT'ye karşı etkinliğini karşılaştırmayı amaçladı. Her iki tedavinin de yardımcı olduğunu, yani hastaların aldığı standart antidepresan ilaçlara (ADM) tamamlayıcı olduklarını belirtmekte fayda var.

Çalışma Tasarımı ve Ortamı