top of page
EMDR Bölgesi Logosu

Takıntı Zincirlerini Kırmak: EMDR'nin OKB'yi Yönetmeye Yaklaşımı

Yazan: EMDR-Zone Editör Ekibi

İçerik Uyarısı: Siz veya sevdiğiniz birinin intihar düşüncesi varsa 898 numaralı telefondan 988 İntihar ve Kriz Yaşam Hattı ile iletişime geçmenizi lütfen unutmayın. Ücretsiz, özel destek 7/24 mevcuttur. Daha acil kaynaklar için lütfen Şimdi Yardım Alın sayfamıza da bakın.

Davetsiz düşüncelerin ve tekrarlayan davranışların aralıksız döngüsü, Obsesif-Kompulsif Bozukluğu (OKB) olan kişilerin yaşamını tanımlar. Yine de ufukta umut var: EMDR terapisi, OKB ile boğuşan pek çok kişi için yeni bir rahatlama yolu sunan potansiyel bir oyun değiştirici olarak tanınmaya başlıyor.

OKB döngüsünden kurtulun. EMDR yardımcı olabilir.

giriiş

Obsesif-Kompulsif Bozukluk küresel nüfusun önemli bir bölümünü etkilemekte ve beraberinde benzersiz zorluklar getirmektedir. Obsesyon ve kompulsiyonların aralıksız döngüsü yorucu olabilir ve çoğu zaman günlük yaşama, ilişkilere ve genel refaha müdahale edebilir. Bu makale OKB'nin inceliklerine, belirtilerine ve Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) terapisinin rahatlama sağlamadaki potansiyel rolüne ışık tutmayı amaçlamaktadır.


EMDR-Zone'da, bireylerin OKB'nin karmaşıklığıyla baş etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış kapsamlı çevrimiçi EMDR terapi seansları ve destekleyici içerik sunmaya kendimizi adadık. OKB dünyasına ve EMDR terapisinin dönüştürücü potansiyeline dair bilgilendirici bir yolculuğa çıkalım.

OKB'yi Anlamak

Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB), bir tuhaflık veya düzenlilik tercihinden daha fazlasıdır. Bireyin günlük yaşamını ve genel refahını derinden etkileyebilecek karmaşık bir zihinsel sağlık durumudur. OKB'nin özünde şu özellikler bulunur:


 • Takıntılar: Bunlar, bireyin zihnini istila eden ısrarcı, istenmeyen düşünceler, görüntüler veya dürtülerdir. Üzücü olabilirler ve çoğu zaman yönetilmesi ya da göz ardı edilmesi zor olabilirler. Yaygın takıntılar kirlenme korkusu, kendine ya da başkalarına zarar verme korkusu, hata yapma korkusu ya da her şeyin simetrik ya da belirli bir düzende olmasını isteme korkusu etrafında dönebilir.


 • Kompulsiyonlar: Obsesyonların neden olduğu sıkıntıyı bastırmak veya etkisiz hale getirmek amacıyla OKB'si olan birey, belirli eylemleri veya ritüelleri gerçekleştirmeye mecbur hisseder. Bu kompulsiyonlar geçici bir rahatlama sağlarken çoğu zaman ele almayı amaçladıkları takıntıyla ilişkili değildir. Örneğin, sevdiği birinin incinmesinden endişe duyan biri, ocağın kapalı olup olmadığını tekrar tekrar kontrol edebilir.


Kompulsiyonlara yol açan amansız takıntı döngüsü yorucu olabilir. Bir kişi, düşüncelerinin ve eylemlerinin gerçekten bağlantılı olmadığını fark edebilir, ancak kompulsiyonu gerçekleştirme dürtüsü çok güçlüdür. Bu döngü bir kişinin gününün saatlerini tüketebilir ve kişisel, sosyal ve profesyonel yaşamına müdahale edebilir.


OKB belirtileri


Spesifik semptomlar kişiden kişiye büyük farklılıklar gösterse de genel olarak şunları içerir:

 • Zaman tüketen ritüeller: Bireyler ellerini yıkamak, bir şeyleri kontrol etmek veya sayı saymak için çok fazla zaman harcayabilirler.

 • Kaçınma: Takıntıların tetiklenmesini önlemek için kişi belirli yerlerden veya durumlardan kaçınabilir.

 • Sıkıntı: Sürekli olarak müdahaleci düşüncelerle mücadele etmek, önemli duygusal sıkıntıya yol açabilir.

 • Günlük işleyişin bozulması: Kompulsiyonları gerçekleştirme ihtiyacı günlük aktivitelere, işe ve ilişkilere müdahale edebilir.

 • Fiziksel belirtiler: Bazı durumlarda, aşırı el yıkama gibi kompulsiyonlar, ellerin çiğnenmesi gibi fiziksel belirtilere yol açabilir.


OKB'nin derinliğini ve karmaşıklığını anlamak hem onu yaşayanlar hem de sevdikleri için çok önemlidir. Bu sadece "biraz OKB" olma meselesi değil; anlayış, şefkat ve uygun tedaviyi gerektiren ciddi bir durumdur.

OKB'nin nedenleri

OKB çok yönlü bir durumdur ve kesin kökenleri devam eden bir araştırma konusu olmaya devam etse de, gelişiminde çeşitli faktörlerin rol oynadığına inanılmaktadır. Potansiyel nedenleri daha derinlemesine incelemek:


 • Biyolojik Faktörler: Beyin karmaşık bir organdır ve nörotransmiterlerindeki, özellikle de serotoninindeki herhangi bir dengesizlik, OKB'ye katkıda bulunabilir. Nörogörüntüleme çalışmaları, OKB'li kişilerin frontal korteks ve subkortikal yapılarında farklılıklar olduğunu gösterdi; bu da, bu duruma sahip kişilerde belirli beyin devrelerinin farklı şekilde çalışabileceğini öne sürüyor.


 • Genetik Yatkınlık: Kesin olmasa da genetik bir rol oynuyor gibi görünüyor. OKB aileden geçme eğiliminde olsa da, ailesinde OKB geçmişi olan herkeste bu bozukluk gelişmeyecektir. İkiz ve aile çalışmaları kalıtsal bir yön göstermiştir ancak OKB ile bağlantılı spesifik genler hala tanımlanma aşamasındadır.


 • Çevresel Tetikleyiciler: Bazı çevresel faktörler, özellikle genetik olarak yatkın olanlarda, OKB'nin başlangıcı için katalizör görevi görebilir. Travmatik yaşam olayları, pediatrik otoimmün nöropsikiyatrik bozuklukların gelişimiyle bağlantılı enfeksiyonlar veya belirli streptokok enfeksiyonu türlerine maruz kalma, bazı bireylerde potansiyel olarak OKB semptomlarını tetikleyebilir.


 • Davranışsal Faktörler: Davranışsal açıdan bakıldığında, OKB'si olan kişilerin belirli nesneleri veya durumları korkuyla ilişkilendirdiğine inanılmaktadır. Daha sonra, korku mantıksız olsa bile, bu korkuyu hafifletmek veya etkisiz hale getirmek için kompulsiyonları kullanırlar. Zamanla kompulsif davranışlar bu ilişkiyi güçlendirerek bir kısır döngü yaratır.


 • Bilişsel Faktörler: Bazı teoriler, OKB'li bireylerin tehlikeyi abartma eğiliminde olduklarını ve abartılı bir sorumluluk duygusuna sahip olduklarını, bunun da hem obsesyonlara hem de kompulsiyonlara katkıda bulunabileceğini öne sürmektedir. Bir zorlama yaparak belirli bir korkulan olay veya durumu önleyebileceklerine inanabilirler.


OKB'nin potansiyel nedenlerini ve katkıda bulunan faktörleri anlamak, etkili tedaviler ve müdahaleler geliştirmek için çok önemlidir. Henüz tüm cevaplara sahip olmasak da, devam eden araştırmalar bu karmaşık bozukluğa ışık tutmaya devam ediyor ve gelecekte daha iyi teşhis araçları ve tedaviler için umut sunuyor.

EMDR'nin OKB Yönetimindeki Rolü